Příspěvky podle kategorií: Právní informace

Podmínky služby

Tato stránka obsahuje podmínky služby webových stránek a služeb nabízených firmou Relaxace Lucie. Zahrnuje zásady rezervace a zrušení služeb, práva a povinnosti klientů a poskytovatele, ochranu osobních údajů, a informace pro kontakt. Je důležité, aby si klienti tyto informace pečlivě přečetli a respektovali je.