Podmínky služby

led, 26 2024

Úvod

Vítejte na stránkách Relaxace Lucie, útočiště pro ty, kteří hledají klid, regeneraci a obnovu harmonie těla a mysli. Tento dokument definuje podmínky, za kterých můžete využívat naše služby a webové stránky. Přečtením a souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že jste se seznámili s našimi zásadami a plně s nimi souhlasíte. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na emailu [email protected].

Poskytované služby

Relaxace Lucie nabízí širokou škálu masážních a wellness služeb zaměřených na uvolnění, regeneraci a péči o tělo. Naše služby zahrnují různé druhy masáží, od relaxačních po terapeutické. Pro účely těchto podmínek je klientem každý, kdo službu objedná a využije. Je naší prioritou zajistit, aby každá návštěva našeho salónu byla pro klienty co nejpříjemnější a nejefektivnější z hlediska dosažení požadovaných výsledků.

Rezervace a zrušení

Služby je nutné rezervovat předem. Klient se zavazuje dodržet dohodnutý čas a v případě potřeby službu včas zrušit nebo přesunout. V případě neomluvené absence bude klientovi účtován storno poplatek. Podrobné informace o rezervaci, zrušení a storno poplatcích jsou k dispozici na našich webových stránkách a u našich zaměstnanců.

Práva a povinnosti

Klient má právo na profesionální, bezpečné a hygienické poskytnutí služby v souladu s platnými právními normami. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit kvalitní provedení služeb v souladu s požadavky klienta a dobrými mravy. Oba strany se zavazují k dodržení pravidel stanovených v těchto podmínkách služby.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Klienti mají právo být informováni o rozsahu a účelu zpracování svých osobních údajů a mají také právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby dalších informací nás prosím kontaktujte na emailové adrese [email protected] nebo na adrese naší provozovny: Karolína Vránová, Šumavská 523/15, 602 00 Brno-střed, Česká republika.