Ochrana soukromí

led, 26 2024

Zásady ochrany osobních údajů

V Relaxaci Lucie, se zavazujeme k ochraně soukromí a bezpečnosti osobních údajů našich klientů. Považujeme za svou povinnost zpracovávat vaše osobní údaje s nejvyšší možnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, jako jsou vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje používáme primárně pro účely rezervace služeb, komunikaci s vámi ohledně vaší rezervace a pro zasílání informací týkajících se našich služeb. S vašimi údaji zacházíme s nejvyšší pečlivostí a zabezpečujeme je před neoprávněným přístupem.

K vašim osobním údajům mají přístup pouze autorizovaní zaměstnanci Relaxace Lucie. Údaje nejsou a nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí. S údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy a uchováváme je pouze po nezbytně nutnou dobu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo pro uplatnění vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů (právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů) nás prosím kontaktujte na [email protected].

Náš kontaktní formulář a naše služby jsou určeny pouze pro uživatele starší 16 let. Pokud máme důvod se domnívat, že shromažďujeme údaje od osoby mladší 16 let bez souhlasu zákonného zástupce, takové údaje neprodleně vymažeme.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se naší politiky ochrany soukromí a zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na:

Karolína Vránová
Šumavská 523/15,
602 00 Brno-střed,
Czechia
E-mail: [email protected]