Ochrana osobních údajů

led, 26 2024

Zásady ochrany osobních údajů

V Relaxaci Lucie si velmi vážíme soukromí našich klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato stránka služby ochrany osobních údajů obsahuje informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje používány, jak jsou chráněny, vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů a jak je můžete uplatňovat.

Shromažďování a použití osobních údajů jsou nezbytné pro poskytování našich služeb v oblasti masáží a wellness. Osobní údaje, které mohou být shromažďovány, zahrnují vaše jméno, kontaktní informace, jako jsou e-mail a telefonní číslo, a informace o vašich preferencích a požadavcích týkajících se našich služeb. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašich rezervací, poskytování personalizovaných služeb a pro komunikaci s vámi ohledně vašich rezervací nebo dotazů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v našem podniku je Karolína Vránová, která je odpovědná za dohled nad ochranou vašich osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte ji prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Šumavská 523/15, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Zásady ochrany osobních údajů na naší webové stránce jsou pravidelně aktualizovány v souladu s platnými právními předpisy a technologickými změnami. Zásady procházejí revizí, aby odrážely změny v našich operacích a postupech, stejně jako změny v právním a technologickém prostředí. Doporučujeme vám, aby jste se s nimi pravidelně seznámili, aby jste byli informováni o veškerých změnách.